הרצאות בנושא חברתי

הרצאות בנושא חברתי אינם שונות מהרצאות רגילות אבל יש בהם עניין מיוחד היכול להפוך למכשול. הרצאות חברתיות יכולות להפוך להטפה או להעברת ידע בצורה יבשה או שהן יכולות להביע עמדה בצורה חד צדדית. לעתים הבעת עמדה יכולה להרחיק את קהל השומעים. אם אתם רוצים להרצות למשל על הפוליטיקה של העוני ועל הסיבות להידרדרות מעמד הביניים בישראל, קודם כל תצטרכו למצוא שם שיכיל קבוצות שונות ולא ידיר חלקים מן החברה, דבר שני אתם צריכים להפגין את המומחיות שלכם בתחום אבל ההרצאה חייבת להיות חוויתית.