מדיניות הפרטיות באתר.

מאחר שאיתם ישראלי (להלן “בעל האתר  ”) מכבד את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל, (להלן-”האתרים”), החליט איתם  לפרסם את מדיניותו ביחס

להגנת הפרטיות באתרים, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמש איתם במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידו בעת

השימוש באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו

אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי

ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, איתם  יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של איתם ישראלי ובאחריותו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף אצלינו, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתרים .
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את איתם,  יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית אותך.

דיוור ישיר אלקטרוני

איתם מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

איתם ישראלי לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית

מסירת מידע לצד שלישי

איתם לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין איתם ישראלי, שתחייב חשיפת פרטיך;.
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם איתם ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי,

ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתרים של איתם ישראלי משתמשים ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את

האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

איתם ישראלי , מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן,

חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה

עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של איתם ישראלי .

אבטחת מידע

איתם מיישם באתריו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן,

איתם ישראלי לא מתחייב ששרותו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי

לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל :

איתם ישראלי

טלפון 039036696

 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר

המידע.

ביטולים והחזרים כספיים

קורס הכשרת מרצים מקוון

 

מכיוון שמערכת מבול מחוברת למערכת הלימודים של התוכנית להכשרת מרצים עבור הסטודנטים שלנו, אנו מחויבים להציג זאת גם כאן.

 

אם לא רכשת אף מוצר מאיתנו, חלק זה לא רלוונטי עבורך.

 

ביטול רכישה 

 

קראתי בעיון רב הבנתי והסכמתי לפרטי תקנון התשלום: בקורס הכשרת מרצים מקוון

מה הן זכויות ואפשרות ביטול רכישה של הקורס 

 

בשימושך באתר ובכניסה וגלישה באתר ,אתה מצהיר כי קראת בעיון רב ,ואתה מבין את ההסכם שבין מפעיל האתר ובעל הזכויות איתם ישראלי לבינך ,רוכש הזכות לשימוש באתר.

כתלמיד אשר מבקש ללמוד אך ורק לימוד עצמי ,ולא לשתף אחרים אלה באישור בכתב מבעל הזכויות מאיתם ישראלי.

 

א. הינך רשאי לבטל את הרכישה, כל עוד לא השתמשת בשירות או במוצר וכל עוד לא קיבלת מידע או שיעורים באמצעי כל שהוא .דיסקונקי או דיוידי או ספר שעבורו שילמת.

ב. הנך רשאי לבטל את הרכישה בתוך 7 ימים מיום ההזמנה אך ורק במידה ולא פתחת את המוצר או לא קיבלת סיסמא או לא קיבלת את המידע לידך ע"י דיסקונקי או ספר ,מכיוון שהרי

אם השתמשת וקראת חלק מהחומר המלומד וראית את הסרטונים או סרטון אחד ,הרי שאינך יכול כלל להחזיר את המוצר מכיוון שאין אפשרות למחוק את החומר הנלמד מתוך ראשך.

ג. לכן החומר הנלמד נשאר אצלך ואינך יכול להחזיר אותו לבעליו  איתם ישראלי ובכך אינך יכול לבקש את כספך בחזרה למעט אם  / לא הזנת קוד הפעלה של הקורס הנלמד  או לא

נכנסת למערכת הלימודים של הקורס. כמו כן חייבת להיות לך סיבה מוצדקת לביטול הרכישה.

 

ד. כדי לבטל את הרכישה עליך ליצור קשר טלפוני עם המשרד בטלפון: 03-9036696 

 

ה. לאחר ביטול הרכישה תזוכה בחלק מהמחיר ששילמת עבורו  ובניכוי הוצאות האתר כדין.

 

ו. כל עלות או נזק שנוצרה עקב הרשמתך לקורס ינוכה מהתשלום כדין.

 

ז. במקרה של ביטול רכישה כאמור, רשאי האתר לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של  50% ממחיר המוצר/שירות  המחיר של המוצר  6989 ש"ח המחולק ל 1196 ש"ח בעבור מפגשי התרגול וקורס האונליין הינו 5793 ש"ח על כן דמי ביטול יהיו 2895 ש"ח

ח. במידה והלקוח רכש את הקורס בעת מבצע במחיר זול יותר מ- 6989 ש"ח אז ינוכו  2895 ש"ח מהמחיר ששולם .

 

ט. יובהר כי , במידה ובוצעה כניסה למערכת הלימודים ואו השתתפות באחד מהמפגשים ובקבוצות העבודה – במקרה הנידון לא יינתן כל זיכוי כספי מכל סוג שהוא ולפנים משורת הדין תינתן האפשרות להקפאת הלימודים ולהצטרפות לקבוצות עתידיות של התוכנית להכשרת המרצים עד שנה מיום התשלום.

 

סמכות שיפוט

 

כללי התקנון של קורס הכשרת מרצים מקוון של איתם ישראלי

 

א.ראשית תקנון זה מבטא את התנאים אשר חלים עליך במידה שתחליט ותבחר לשלם באתר www.EITAMISRAELI.CO.IL או בתשלום דרך הטלפון או בתשלום צ'קים או כל צורת תשלום אחרת. 

 

"קורס  הכשרת מרצים מקוון " (להלן "האתר") הוראותיו יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלי האתר בעל הזכויות איתם ישראלי. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב !

 

ב. גלישה ושימוש באתר ו/או באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו, מהווה את הסכמתך המלאה לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות

כל שימוש באתר ולעזוב את האתר .

 

ג. האתר פותח ומופעל ע"י איתם ישראלי עוסק מורשה 066361585  
קורס הכשרת מרצים מקוון ונועד גם להוות אמצעי תשלום מקוון, שיסייע לקונים, לבצע תשלום כספי בצורה נוחה ומאובטחת.

 

ד. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון ללא כל הודעה מוקדמת.

 

 1. מדיניות השירות

 

תשלום מאובטח ברשת האינטרנט

 

א. האתר מציע מספר אפשרויות תשלום וגם הינו מכיל טופס אמצעי תשלום מאובטח ברשת האינטרנט למשלמים, אשר באמצעותו יכול כל גולש להעביר תשלום עבור מוצר ואו שרות שאותו הוא מעוניין לרכוש.

 

ב. האתר מאפשר את התשלום למוצר ו/או שרות המוצע למכירה באתר, כל פרטי משך המנוי, אפשרויות התשלום, שרות על המוצרים ומדיניות הביטולים מובאים לידיעת הגולש ואלו

וחובתו לקרוא אותן בקפידה לפני ביצוע התשלום ולפנות בפנייה אליהם בשאלות ולקבלת שרות לקוחות.

 

ג. מאחר ואתר זה עוסק בין השאר במתן אפשרות לביצוע תשלומים תהיה פעילות הסליקה בלבד תחת אחריותו ולא לתהליך המכירה והשרות.

 

ד. במידה ולא התקבל המוצר ואו השרות אשר בגינו בוצע התשלום, אתר יבצע החזר מלא של התשלום שהתקבל למעט המקרים בו נעשה שימוש לא נאות באפשרות רכישת המוצר, בכל

מקרה שכזה נטל ההוכחה בגין אי קבלת המוצר/ שרות על הגולש.

 

 1. שימוש ורישום לאתר

 

א. כל גולש רשאי לבצע תשלום לאחר מילוי פרטים אישיים וביצוע רישום באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18), או, אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

 

 • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

 

 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות.

 

 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

ב. היה והמשתמש הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.

 

 1. התחייבויות בעת הרישום לאתר

 

א. במילוי הפרטים באתר, הינך מאשר לאתר לשמור מידע מסוים אודותיך, ואודות כרטיס/י האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשותך.

 

ב. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס התשלום באתר. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על

נכונותו ושלמותו.

 

ג. אתה מסכים כי שמך, כתובת הדוא"ל שלך, כתובתך ומספר הטלפון שלך ייחשפו לצורכי השלמת העסקה שבצעת בלבד.

 

ד. האתר לא יהיה אחראי בגין נזק או אובדן שיגרם לך כתוצאה משימוש שלא בהתאם להסכם תנאי השימוש שלהלן, וזאת בכפוף לכל חוק.

 

 1. השימוש בשירות

 

האתר מבקש להביא לתשומת לבך ולהדגיש כי תשלום דרך האינטרנט ובכלל זה באמצעות האתר, הינו תשלום לכל דבר ועניין וחלים עליו כל דיני המכר הרלוונטיים הנוהגים במדינת

ישראל ובכל מדינה רלוונטית לקונה ו/או למוכר בעסקה כלשהי.

 

 1. הגבלת אחריות

 

א. האתר מציע לך אפוא לנקוט בכל אמצעי זהירות ולבצע כל בדיקה, בחינה או הערכה שיידרשו לדעתך על מנת לאתר ולוודא את זהותו האמיתית של המשתמש בעל דברך על מנת לצמצם ככל האפשר נזקים ועגמת נפש העלולים להיגרם לך מהתקשרות עסקית באמצעות האתר עם גורמים בלתי רצויים.

 

ב. אתה פוטר בזה את האתר ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהן שעניינן נזק או הוצאה מקורם

במישרין או בעקיפין בחילוקי דעות שיתגלעו בינך ובין בעל דברך בעסקה כלשהי, והכל בין שהיה ידוע לאתר דבר המחלוקת ובין אם לאו.

 

 1. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

 

א. האתר לא יעביר את הפרטים המפורטים לעיל לצדדי ג' כלשהם, אלא, לצורך ביצוע התשלום.

 

ב. מעבר לשימוש הנ"ל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה

מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

 

ג. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה

ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

 

 

א. ביצוע תשלום באמצעות מערכת האתר, הינו בבחינת עסקה במסמך חסר, כמשמעותו בחוק.

 

ב. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת דין הבינלאומי הקבועים בהם.

 

ג. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח – 1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר ירושלים

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

שתהייה לך  המשך גלישה מהנה! תודה.